Ongi etorri
Haritza elkartearen gunera !

 

HARITZA Elkartea, 1901 legearen babesean 

deklaratutako kultur egitura da.

 

Honek ditu kudeatzen eta segurtatzen :

 • Elkartearen Adminiztrazio eta diru sareak;

 • Taldeka, animazio desberdinak;

 • ZUHAITZA Eskolaren beharrak.

Bienvenue sur le site de
l'association Haritza !

 

L'association HARITZA  est une association culturelle déclarée loi 1901.

 

Elle gère et assure :

 • L'administration et  les finances de l'association;

 • Par commission, diverses animations;

 • Les besoins de "ZUHAITZA Eskola".

Aurkezpena

 

«HARITZAren» helburu orokorrak hauxe daude:

 • Adin guzietan ikaskuntzak eskaini, gorputz, arima eta izpirituan ongi izaiteko, euskara hizkuntz erreferentea bezala baliatuz.

 • Waldorf-Steiner Pedagogia promozionatu, Biziaren errespetuan, honen aberastasun eta mugak ezagutuz, humanismo baloreetan oinarituz, bakotxak bere burua besteena bezala errespetatuz.

 • Konfiantxa natural bat lagundu, eta bizi guzian ikasteko gostua iratzararazi.

 • Kide, Erakasle, Buraso eta Laguntzaile mota desberdinetak biltzen ditu Haritza Elkarteak.

 

«HARITZA Elkarteak» du Zuhaitza Eskolaren eraikitze, antolatze eta kudeantzaren ardura.

 

Elkartearen gutizia Kulturala da.

Présentation

 

L'objet de l'association «HARITZA»:

 • Développer l'apprentissage à tout âge, de se sentir à l'aise dans son corps, âme et esprit, en utilisant le basque comme langue référente.

 • Promouvoir une Éducation selon la pédagogie Waldorf-Steiner, dans le respect du vivant, la découverte de ses richesses et la reconnaissance de ses limites, forte des valeurs humanistes, du respect de soi et de l'autre.

 • Favoriser une confiance naturelle, et éveiller le désir d'apprendre à chaque instant de sa vie.

 • HARITZA regroupe des adhérents, des enseignants, des parents et des bienfaiteurs  de l'association.

«L'Association HARITZA» conduit la mise en œuvre de "ZUHAITZA Eskola".

 

L'Association a une ambition culturelle.

Partaidetza

 

Elkartearen araudien 5garren artikulutik bilduta :


"Elkartzearen eskubidea bi atal ditu; bakotxak badu    elkarte batean partaidetza eskuratzeko eskubidea;    elkarte batek bere partailieren hautatzeko eskubidea badauka."


Aurkezpenean aipatutako helburuak zureganatzen dituzu?

Jakinaraz diguzu gurekin harremanetan sartuz !

Adhésion

 

Extrait de l'ARTICLE 5 des statuts de l'association :

 

"La liberté d’association se décline en deux aspects: chacun a le droit d’adhérer ou non à une association; une association est libre de choisir ses adhérents."

 

Les objectifs énoncés dans la présentation vous parlent?

Faites le savoir en nous contactant !

 

Eman eta Har   //  Contact

Beñat

idazkaria  //  secrétaire

Itxaro

lehendakaria  //  présidente

06 24 33 29 95

haritzaelkartea
email  haritzaelkarte@gmail.com
tel  06 24 33 29 95
Idazteko  // Pour nous écrire
 
Haritza elkartea

​Etxartia

64 780 Saint Martin d'Arrossa​

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now